MENU

PROJEKTY

INNE


Przydatne strony

Tekst alternatywny

RODO

„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, adres: ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno. Tel.23/696/63/39, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której piszesz. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod@rodowsamorzadach.pl. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.”

Inspektor Ochrony Danych – Justyna Wyrzykowska
e-mail: iod@rodowsamorzadach.pl