MENU

PROJEKTY

INNE


Przydatne strony

Tekst alternatywny

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W tym dziale zamieszczamy informacje o świadczeniach wspierających rodziny wychowujące dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz rodziny podejmujące opiekę nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny - wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw.