MENU

PROJEKTY

INNE


Przydatne strony

Tekst alternatywny

Postępowania

Rybno 06.05.2022r

Informacja z otwarcia ofert na wybór partnera do projektuRybno 11.04.2022r

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

załącznik nr 1 Karta zgłoszenia Partnera

Załącznik 1

Ogłoszenie o wyniku postępowania Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci - gorące posiłki dla uczniów szkół z terenuGminy Rybno z wydawaniem, dowozem na wskazane miejsce i zapewnieniem jednorazowychnaczyń i sztućców.

Tytuł/nazwa postępowania Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci - gorące posiłki dla uczniów szkół z terenuGminy Rybno z wydawaniem, dowozem na wskazane miejsce i zapewnieniem jednorazowychnaczyń i sztućców.

Identyfikator postępowania 43a53ba6-355f-4414-a334-dcdf96c7950d

Tryb Tryb podstawowy, wariant 1

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2021/BZP 00311540/01

Urząd Zamówień Publicznych

BIP GOPS Rybno

Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego na zakup i dostawę sprzętu sportowego do Klubu "Senior " w Naguszewie
Informacja z Otwarcia Ofert na wyposażenia Klubu Senior + w Naguszewie w drobny sprzęt sportowy.
Zapytanie ofertowe dot. wyposażenia Klubu Senior + w Naguszewie w drobny sprzęt sportowy z dnia 18.08.2020r.


Zapytanie ofertowe
umowa
formularz oferty