MENU

PROJEKTY

INNE


Przydatne strony

Tekst alternatywny

RODO

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno, tel. 23 696 63 39, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której piszesz. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (iod@rodowsamorzadach.pl). Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (o ile podstawą przetwarzania jest zgoda). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy.

Inspektor Ochrony Danych – Justyna Jabłonka
iod@rodowsamorzadach.pl e-mail Inspektora danych osobowych