MENU

PROJEKTY

INNE


Przydatne strony

Tekst alternatywny

DRUKI DO POBRANIA


WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wniosek dla gospodarstw domowych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WĘGLOWEGO

Wniosek o Dodatek Węglowy

DOŻYWIANIE

Wniosek o Dożywianie Dzieci w Szkole

Zaświadczenie o dochodachWNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO

Wniosek o Dodatek OsłonowyPROGRAM 500+

Wniosek o przyznanie Świadczenia Wychowawczego 2021/2022

Wzór wypełnionego wniosku o przyznanie Świadczenia Wychowawczego

Informacja RODO

Formularz

Oświadczenie o pobieraniu świadczeń w Wielkiej Brytanii

Formularz o pobieraniu świadczeń w Holandii
"Orzekanie o niepełnosprawności"

Wniosek O Wydanie Orzeczenia O Niepełnosprawności Dla Osoby Poniżej 16 roku życia

Zaświadczenie Lekarskie o Stanie Zdrowia Dziecka

Informacja O Zakresie Opieki I Pielęgnacji Sprawowanej Nad Dzieckiem Przez Osobę Ubiegającą Się o Zasiłek Pielęgnacyjny

Wniosek O Wydanie Orzeczenia O Stopniu Niepełnosprawności Dla Osoby Powyżej 16 roku życia

Zaświadczenie Lekarskie o Stanie Zdrowia Osoby Dorosłej


Program "Czyste Powietrze"

Wniosek O Wydanie Zaświadczenia O Wysokości Przeciętnego Miesięcznego Dochodu Przypadającego Na Jednego Członka Gospodarstwa Domowego

Informacja Czyste Powietrze

WNIOSEK O ZASIŁEK CELOWY NA ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA DZIECI DOŻYWIANYCH W SZKOŁACH
JEŻELI JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA OD PRACODAWCY ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH, BĄDŹ Z URZĘDU GMINY ZAŚWIADCZENIA O HEKTARACH PRZELICZENIOWCYH ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 PROSIMY O ZAŁĄCZENIE
WNIOSEK O ZASIŁEK CELOWY NA ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA DZIECI DOŻYWIANYCH W SZKOŁACH


WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W FORMIE ARTYKUŁOW ŻYWNOŚCIOWYCH
PROSIMY O NIEWYPEŁNIANIE PUNKTÓW: 2B ORAZ 2C JEŻELI JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA OD PRACODAWCY ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH, BĄDŹ Z URZĘDU GMINY ZAŚWIADCZENIA O HEKTARACH PRZELICZENIOWCYH ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 PROSIMY O ZAŁĄCZENIE
WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W FORMIE ARTYKUŁOW ŻYWNOŚCIOWYCH
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wniosek o przyznanie Zasiłku Pielęgnacyjnego wraz z załącznikami
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wniosek o przyznanie Zasiłku Pielęgnacyjnego wraz z załącznikami
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wniosek o przyznanie Zasiłku Pielęgnacyjnego wraz z załącznikamiZASIŁEK RODZINNY + DODATKI

Wniosek o przyznanie Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami


BECIKOWE

Wniosek jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie

Pouczenie

Formularz/Oświadczenie Zagranica

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Informacja RODO


ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie do uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego

Pouczenie

Informacja RODO


STYPENDIUM

Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym

Oświadczenie o działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza gminą

Oświadczenie

Stypendium - Wniosek 4 dzieci

Stypendium - Wniosek 2 dzieci

Stypendium - Wniosek 5 dzieci

Stypendium - Wniosek 7 dzieci

Stypendium - Wniosek 6 dzieci

Stypendium - Wniosek 3 dzieci

Stypendium - Wniosek 1 dziecko

Oświadczenie o zameldowaniu

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Upoważnienie

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Zaświadczenie ze szkoły

Informacja RODO


ZASIŁEK SZKOLNY

Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym

Oświadczenie o działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

Oświadczenie

Wniosek o Zasiłek Szkolny

Oświadczenie o zameldowaniu

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Upoważnienie

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Informacja RODO