MENU

PROJEKTY

INNE


Przydatne strony

Tekst alternatywny

DRUKI DO POBRANIAPROGRAM 500+

Wniosek o przyznanie Świadczenia Wychowawczego

Informacja RODOPROGRAM DOBRY START

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Informacja RODOZASIŁEK RODZINNY + DODATKI

Wniosek o przyznanie Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie

Pouczenie

Informacja o dzieciach

Formularz/Oświadczenie Zagranica

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Informacja RODO


BECIKOWE

Wniosek jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie

Pouczenie

Formularz/Oświadczenie Zagranica

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Informacja RODO


ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie do uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego

Pouczenie

Informacja RODO


STYPENDIUM

Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym

Oświadczenie o działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza gminą

Oświadczenie

Stypendium - Wniosek 4 dzieci

Stypendium - Wniosek 2 dzieci

Stypendium - Wniosek 5 dzieci

Stypendium - Wniosek 7 dzieci

Stypendium - Wniosek 6 dzieci

Stypendium - Wniosek 3 dzieci

Stypendium - Wniosek 1 dziecko

Oświadczenie o zameldowaniu

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Upoważnienie

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Zaświadczenie ze szkoły

Informacja RODO


ZASIŁEK SZKOLNY

Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym

Oświadczenie o działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

Oświadczenie

Wniosek o Zasiłek Szkolny

Oświadczenie o zameldowaniu

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Upoważnienie

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Informacja RODO